Adresas: 
Putinų g. 18, Alytus
Tel.: 315-76511

El. paštas: 
ldputinelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.putinelis.alytus.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:
Lopšelio-darželio „Putinėlis“ ankstyvojo amžiaus programa;
Lopšelio-darželio „Putinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa;
Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis.

 

Į ugdymo turinį papildomai integruojamos įvairios programos („Ankstyvojo ugdymo vadovas“, „Vėrinėlis“, J. Bakūnaitės „Humanistinio vaikų ugdymo programa“ ir kt.) bei vadovaujamasi metodinėmis rekomendacijomis.

 

Teikia papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą ir korekciją sutrikusios klausos mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto bendrojo lavinimosi mokyklose visiškos integracijos forma. Įstaigoje korekciniam darbui yra sukurti šie specialistų kabinetai:
surdopedagogo kabinetas;
logopedo kabinetas;
masažo ir kineziterapijos kabinetas.

 

Pastarosios paslaugos yra nemokamos. Taip pat vaikai papildomai ugdomi dainavimo ir šokių būrelyje.